PRIVACY VERKLARING

In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Camping Jachthaven de Loswal, gevestigd aan de Rijnbandijk 36, Maurik, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Camping Jachthaven de Loswal

U leest op dit moment de privacy verklaring van Camping Jachthaven de Loswal. Camping Jachthaven de Loswal is een recreatiebedrijf dat zich richt op het verhuren van toeristische plaatsen, verhuren van ligplaatsen en het verhuren van stallingsplaatsen. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u, uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door Camping de Loswal, neem dan gerust contact op!

 

DOEL GEGEVENS

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Camping de Loswal. Deze worden hieronder toegelicht.

1) Het versturen van nieuwsbrieven.
Camping de Loswal stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Uw voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Camping de Loswal. Daarnaast kan u mondeling of tekstueel gevraagd worden om u aan te melden.
2) Contact opnemen.
Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met Camping de Loswal via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals uw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.
3) Analytics.
De website van Camping de Loswal verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw website bezoek of de pagina’s die u veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om u in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

4) Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt uw afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

ONTVANGERS

De gegevens die Camping de Loswal ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

1) Mailchimp
De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden uw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.
2) Flex Webhosting
De e-mails van Camping de Loswal worden gehost bij Flexwebhosting bv. Als u contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Flex Webhosting.

OPSLAG PERIODE

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Camping de Loswal, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

1) Het versturen van nieuwsbrieven.
Uw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kan zich namelijk uitschrijven wanneer u maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@loswal.com.
2) Contact opnemen.
Op het moment dat u contact opneemt met Camping de Loswal via mail, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.
3) Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzamelt zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

 

BEVEILIGING

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Camping de Loswal of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van Camping de Loswal privé is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL.

 

JOUW RECHTEN

1) Recht op inzage
U heeft het recht om te allen tijde uw gegevens op te vragen die bij Camping de Loswal vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Camping de Loswal. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.
2) Recht op rectificatie
Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door Camping de Loswal. Uw gegevens omtrent de nieuwsbrief kan u aanpassen via de daarvoor bestemde URL onderaan elke mail.
3) Recht op overdracht
Mocht u de gegevens nodig hebben die bij Camping de Loswal opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient Camping de Loswal al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.
4) Recht op wissen van gegevens
Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Camping de Loswal vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.
5) Recht op het indienen van een klacht
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Camping de Loswal niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.
6) Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wilt u niet dat Camping de Loswal uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@loswal.com onder toezending van een kopie ID-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, ID-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

 

 

PLICHTEN

Camping de Loswal verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Camping de Loswal via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Camping de Loswal de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die u heeft gedeeld met Camping de Loswal met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.  Camping de Loswal behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Camping de Loswal dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Camping de Loswal te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heeft u toch nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op!

 

ZOEK EN BOEK